Uchwała Nr XXXIV / 228 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich”
w Bolkowie


Na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się Statut Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XIII/88/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący

Rady Miejskiej

Wiesław Woźniak


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV / 228 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2005 14:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2005 14:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 62