Uchwała Nr XXXIV / 229 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja na lata 2005-2009.

§ 2.

Przyjmuje się założenia, zasady i tryb tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                        Przewodniczący 
                                                                                                                    Rady  Miejskiej

                                 Wiesław   Woźniak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV / 229 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2005 14:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2005 14:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 61