Uchwała Nr XXXIV / 232 /2005
Rady  Miejskiej w Złotoryi
z dnia  30 czerwca 2005 r.

w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.


                       Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.)uchwala się, co następuje


§ 1.

1.Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 526/9 położonej w obrębie 8 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDW D w obszarze 97 MN nadaje się nazwę ulica Warmińska
2.Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 526/17 położonej w obrębie 8 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDD D w obszarze 97 MN nadaje się nazwę ulica Małopolska
3.Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 526/21 położonej w obrębie 8 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDW D w obszarze 97 MN nadaje się nazwę ulica Sieradzka
4.Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 526/28 położonej w obrębie 8 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDWD w obszarze 97 MN nadaje się nazwę ulic Łęczycka i Świętokrzyska. Ulica Łęczycka biegnie od ulicy Śląskiej w kierunku południowo wschodnim i w odległości 0,70 hm załamuje się w kierunku południowym gdzie łączy się z ulicą Lubelską. Ulica Świętokrzyska rozpoczyna się prostopadle do ulicy Śląskiej biegnie w kierunku zachodnim na odległość 0,12 hm i tworzy skrzyżowanie z 0,7 hm ulicy Łęczyckiej.
5.Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 526/35 położonej w obrębie 8 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDWD w obszarze 97 MN nadaje się nazwę ulica Sandomierska
6.Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 526/46, 361/1i 346/4 położonym w obrębie 8 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KD31 L1/2 w obszarze 97 MN nadaje się nazwę ulica Lubelska
7.Położenie oznacza się na załączniku mapowym nr 1.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                                                                                                                                      Przewodniczący
Rady Miejskiej

                                                                                      Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV / 232 /2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2005 14:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2005 14:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 69