Uchwała Nr XXXIV / 233 / 2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  30 czerwca 2005r.

w sprawie wyznaczenia  przedstawicieli Gminy Miejskiej Złotoryja do reprezentowania gminy w Związku Międzygminnym „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie.

 


  Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm) i § 7 pkt. 1  Statutu Związku Gmin stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV /228 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia
30 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego „ Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie uchwala się, co następuje:

§ 1.

Do reprezentowania Gminy Miejskiej Złotoryja w Związku Międzygminnym „ Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie wyznacza się następujące osoby:
- Pan Ireneusz Żurawski – Burmistrza Miasta Złotoryja
- Pan Jacek Janiak.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XVII / 110 / 2004 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Miejskiej Złotoryja do reprezentowania gminy w Związku Międzygminnym „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


          Przewodniczący
Rady  Miejskiej
                              Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXIV / 233 / 2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Złotoryja do reprezentowania gminy w Związku Międzygminnym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:05.07.2005 14:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:05.07.2005 14:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 67