Uchwała Nr 0007.V.28.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 lutego 2015

zmieniająca Uchwałę Nr V /29/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Na podstawie art.21 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 150) oraz Uchwały Nr IX / 56/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalania zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi (ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwałę nr V/29/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej zmienia się w następujący sposób:

Zmianie ulega skład osobowy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, w związku, z czym załącznik Nr 1 do uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.V.28.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 lutego 2015 zmieniająca Uchwałę Nr V /29/ 2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:27.02.2015 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:27.02.2015 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 66