OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZŁOTORYJA

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

o numerze i granicach części obwodu oraz wyznaczonej siedzibie
Obwodowej Komisji Wyborczej

w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Złotoryi

w okręgu Nr 3

zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.

            Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem nr 57 Wojewody Dolnośląskiego  z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Miejskiej w Złotoryi w okręgu wyborczym Nr 3 (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 613) podaję informację do publicznej wiadomości o numerze i granicach części obwodu oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach ponownych do Rady Miejskiej w Złotoryi w okręgu Nr 3 zarządzonych na dzień 19 kwietnia 2015 r.:

Nr obwodu

Granice części obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

3

Bolesława Chrobrego, Cmentarna, Garbarska, Generała Sikorskiego, Górna, Kardynała Wyszyńskiego, Kolejowa, Krótka, Ogrodowa, Plac Lotników Polskich, Plac Matejki, Pocztowa, Rzemieślnicza, Sportowa, Stroma, Zielona.

Liceum Ogólnokształcące w Złotoryi ul. Kolejowa 4

Głosowanie odbywać się będzie w lokalach obwodowych komisji wyborczych w dniu 19 kwietnia 2015 roku od godz. 700 do godz. 2100. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do dnia 29 marca 2015 roku.

                                                                                                                                   

     

Burmistrz Miasta

/-/ Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicach części obwodu oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:20.03.2015 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tadeusz Kozak
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:20.03.2015 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 112