Uchwała Nr 0007.IX.46.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz.594 z późn. zm. ) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§. 1

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta Złotoryja sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2014, zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2014.

§. 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.IX.46.2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Złotoryja za rok 2014.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:02.07.2015 15:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:0
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:02.07.2015 15:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 83