Uchwała Nr 0007.X.62.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zm.), uchwala się co następuje:


§ 1.

Wyraża się zgodę na darowanie Województwu Dolnośląskiemu działki nr 56/1 
o powierzchni 0,0060 ha i działki nr 56/2 o powierzchni 0,0004 ha obręb 4 miasta Złotoryja, stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja. 

§ 2. 

Nieruchomości opisane w § 1 zostaną darowane z przeznaczeniem pod chodnik drogi wojewódzkiej nr 328 ul. Chojnowskiej. 

§ 3.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.62.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.09.2015 11:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.09.2015 11:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 84