Uchwała Nr 0007.X.65.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 27 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t. ze zm.)  
Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej 
Nr XXVII/175/04 z dnia 8 grudnia 2004r. opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 263, poz. 4654 z dnia 31.12.2004r., zmienionego uchwałą 
Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 14 czerwca 2007r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 185, poz. 2390 z dnia 2.08.2007r.
2. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/373/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 129, poz. 1793 z dnia 10.06.2002 r.,

§ 2

1. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 pkt.1, obejmuje cały obszar obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi.
2. Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 pkt.2, obejmuje cały obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Jerzmanickiej w Złotoryi.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.65.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.09.2015 11:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:0
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.09.2015 11:36
Liczba wyświetleń dokumentu: 152