Uchwała Nr 0007.X.73.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 16 września 2015 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Złotoryi do Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z § 4 Uchwały nr 0007.IX.56.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 czerwca 2015 r., Rada Miejska w Złotoryi uchwala 
co następuje:

§ 1.

Na przedstawicieli Rady Miejskiej do Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wyznacza się:
1) Adama Bartnickiego
2) Waldemara Wilczyńskiego

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.X.73.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Złotoryi do Złotoryjskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:24.09.2015 13:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:24.09.2015 13:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 90