Uchwała Nr 0007.XI.79.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 października 2015 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych.


Na podstawie art. 160  ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych /t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.133 z późn. zm./ uchwala się, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wybór ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Stwierdza się wybór  ławników do Sądu Okręgowego w Legnicy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XI.79.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do sądów powszechnych
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.10.2015 10:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.10.2015 10:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 107