Uchwała Nr 0007.XII.90.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015r.

w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. 2012r. poz. 1129) Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się wolę utworzenia z dniem 1 września 2016r.  w Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi  oddziału sportowego, realizującego ukierunkowany etap szkolenia sportowego.
2. Oddział sportowy prowadzony będzie w trzyletnim cyklu edukacyjnym.
3. Ze środków budżetowych Gmina Miejska Złotoryja sfinansuje realizację programu szkolenia sportowego opracowanego dla oddziału sportowego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XII.90.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia oddziału sportowego w Gimnazjum im. Valentina Trozendorfa w Złotoryi
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:30.11.2015 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:30.11.2015 15:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 177