Uchwała nr 0007.XII.96.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
Z dnia 26 listopada 2015 r.

W sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 5 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012, poz. 125 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.

Przyjmuje się Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja. 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. 


Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.XII.96.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. W sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.12.2015 11:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.12.2015 11:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 353