Uchwała Nr 0007.XII.99.2015
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 26 listopada 2015  r. 

w sprawie  zlecenia rozpatrzenia skargi  na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz § 6  i § 9  Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:

§ 1.

W związku ze skargą  Pani  I.Ć-W   dotyczącej   sprzedaży przez  Burmistrza Miasta Złotoryja  w drodze przetargu  nieruchomości położonej w Złotoryi,  a także dalszą wyprzedażą majątku po zmarłym G.W. -  zleca się Komisji Rewizyjnej kontrolę dokumentów związanych z tą sprawą.


§ 2.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotoryi wystawi imienne upoważnienie członkom  Komisji Rewizyjnej uprawniające do przeprowadzenia kontroli.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca  Rady Miejskiej

Ewa Miara 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 0007.XII.99.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:01.12.2015 12:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:01.12.2015 12:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 168