Uchwała Nr XXXVIII/247/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie zaciągnięcie kredytu długoterminowego bankowego

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 48 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1.

Zaciąga się długoterminowy kredyt w wysokości 800.000 zł. Spłata kredytu zostaje zaplanowana do lutego 2006 roku.

§ 2.

Środki uzyskane z kredytu zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne i remontowe.

§ 3.

  1. Spłata kredytu nastąpi w ustalonych ratach i terminach z dochodów własnych.
  2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do prawnego zabezpieczenia kredytu w postaci weksla in blanco ustalając, że zobowiązanie z weksla zostanie pokryte z dochodów własnych.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XXXVIII/247/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zaciągnięcie kredytu długoterminowego bankowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.12.2005 13:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.12.2005 13:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 58