wersja do wydruku Piotr Rewig 04.05.2016 12:58

Zarządzenie Nr 0050.97.2016Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2016
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515) w związku z art. 5 ust. 4 pkt. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.), Uchwałą nr 0007.XII.98.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz Zarządzeniem nr 0050.274.2015 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 ze zmianami, zarządza się co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:

 • Włodzimierz Bajoński – przewodniczący
 • Anna Ardelli
 • Wioleta Łaskawiec – Wilk
 • Justyna Fajkisz
 • Kamila Nankiewicz

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 • I . Zadanie nr 2 profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej
 • II. Zadanie nr 3 letni wypoczynek dzieci i młodzieży
 • III. Zadanie nr 4 letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

§2.

Przyznaje się następujące środki finansowe na wsparcie realizacji zadań:

I. Zadanie nr 2 profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej:

 1. Stowarzyszenie Klub Abstynenta ,,Relaks” w Złotoryi, Pl. Lotników Polskich 3A, 59–500 Złotoryja – kwota wsparcia – 9.000,00 zł
 2. Stowarzyszenie „Nasze Rio”, w Złotoryi ul. Hoża 4, 59-500 Złotoryja – kwota wsparcia – 6.000,00zł

II. Zadanie nr 3 letni wypoczynek dzieci i młodzieży:

 1. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne ,,Aurum”, ul. Kasztanowa 22, 59-500 Złotoryja , Akrobatyczny obóz sportowy w Zielonej Górze od 16.08.2016 r. do 26.08.2016 r. kwota wsparcia - 5.000,00 zł
 2. ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja, Kolonia w Rewalu, od 22.07.2016 r. do 04.08.2016 r. – kwota wsparcia - 16.500,00 zł
 3. Kaczawski Klubu Siatkarski „REN-BUT” Złotoryja, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja ,,Obóz sportowo-rekreacyjny dzieci i młodzieży” od 13.08.2016 r. do 25.08.2016 r., kwota wsparcia – 17.000,00 zł
 4. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja, Letni wypoczynek dzieci i młodzieży, od 26.06.2016 r. do 07.07.2016 r. -kwota wsparcia 17.000,00 zł
 5. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. M. Konopnickiej 22a, 59-500 Złotoryja, Półkolonia Tenisowa, od 26.06.2016 r. do 31.08.2016 r. kwota wsparcia – 4.500,00 zł

III. Zadanie nr 4 letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień:

 1. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne ,,Aurum”, ul. Kasztanowa 22, 59-500 Złotoryja – Akrobatyczny obóz sportowy w Rogowie od 30.07.2016 r. do 12.08.2016 r. - kwota wsparcia - 12.800,00 zł
 2. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja, Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji Stadion Miejski w Złotoryi od 01.07.2016 r. do 22.07.2016 r. - kwota wsparcia 14.500,00 zł
 3. ZHP Chorągiew Dolnośląska, ul. Nowa 6, 50-082 Wrocław, Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja, Stanica Nieobozowej Akcji Letniej 2015”, od 27.06.2016 r. do 22.07.2016 r. –kwota wsparcia - 18.100,00 zł
 4. Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Stefana Okrzei 22, 59-220 Legnica, Kolonia Letnia w Mikoszewie od 23.07.2016 r do 5.08.2016 r. – kwota wsparcia - 17.600,00 zł

§3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 0050.97.2016Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Wioleta Łaskawiec-Wilk
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.05.2016 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż