Uchwała Nr XL/268/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2006r.

Na podstawie art. 21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się do wiadomości plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2006r., stanowiące załączniki do uchwały od nr 1 do nr 5.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/268/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na 2006r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.01.2006 13:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.01.2006 13:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 67