Uchwała Nr XL/267/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2006r.

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm) i § 6 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja, uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2006r. stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2006r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław WoźniakZałącznik
do Uchwały Nr XL/267/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005r.


P L A N P R A C Y
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
na 2006r.

STYCZEŃ

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji – kultura w mieście.

LUTY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – pomoc dla osób potrzebujących.

MARZEC

Fundusze unijne – wykorzystanie.
Wieloletni Plan Inwestycyjny – realizacja.

KWIECIEŃ

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta .
Sprawozdanie z realizacji zadań Przychodni Rejonowej w Złotoryi.

MAJ

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna – podstrefa złotoryjska – podmioty i inwestorzy zagraniczni.

CZERWIEC

Przygotowanie do akcji letniej – sport, wypoczynek dzieci i młodzieży.

WRZESIEŃ

Podsumowanie kadencji Rady Miejskiej 2002 – 2006 – sukcesy i porażki samorządu złotoryjskiego.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/267/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2006r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.01.2006 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.01.2006 13:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 73