Uchwała Nr XL/264/2005
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Związku Międzygminnego „UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12, art. 66 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Gmina Miejska Złotoryja przystępuje do Związku Międzygminnego „UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnicy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIII/87/2003 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego „Unia Gmin Śląskich” w Bolkowie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL/264/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Złotoryja do Związku Międzygminnego „UNIA GMIN ŚLĄSKICH” w Legnic
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:09.01.2006 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:09.01.2006 14:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 62