1. Pomieszczenia Hali Sportowej wynajmuje oraz określa zasady odpłatności Kierownik Hali Sportowej.
 2. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2  w ramach planowanych zajęć wychowania fizycznego korzystają z Hali nieodpłatnie.
 3. Pomieszczenia Hali Sportowej wynajmowane są na działalność sportowo-rekreacyjną, kulturalną i edukacyjną dzieci i młodzieży szkolnej, mieszkańców Złotoryi oraz innych najemców.
 4. Osoby zainteresowane długoterminowym wynajęciem pomieszczeń i boisk hali sportowej zwracają się do Kierownika Hali na piśmie. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Kierownikiem Hali i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z regulaminem Hali Sportowej.
 5. Osoby wynajmujące (przedstawiciele) zawierają z Kierownikiem Hali Sportowej umowę, określającą terminy zajęć, pomieszczenia (boiska) przewidziane do zajęć oraz inne zasady korzystania z hali. Ustalenia te egzekwowane są podczas zajęć przez pracownika obsługi Hali Sportowej, pełniącego dyżur w tym czasie.
 6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali wraz z pracownikiem obsługi Hali Sportowej pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Hali. Hala Sportowa nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń.
 7. Sprzedaż usług prowadzona będzie w oparciu o: 
  - Jednodnorazowy bilet - paragon fiskalny 
  - Karnety imiennie wystawione dla każdego użytkownika, firmy, klubu itp. Karnet opłacany jest z góry za okres wynajmu i jest podstawą korzystania z określonych usług Hali Sportowej. 
  - Umowę wynajmu
  Płatność za korzystanie z usług we wszystkich trzech formach następuje z góry a okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 8. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń (boisk) nie wymienionych w umowie pod rygorem rozwiązania umowy.
 9. Za zniszczenia i zagubienie mienia hali sportowej wynikłe podczas zajęć odpowiada i ponosi koszty napraw osoba odpowiedzialna (kierownik grupy), z którą zawarto umowę lub na którą wystawiono karnet.
 10. W ramach umowy wynajmujący otrzymują do własnej dyspozycji zamykaną szatnię z toaletą lub zamykane szafki na ubrania. Klucze wydawane będą po uprzednim pozostawieniu dokumentu tożsamości w recepcji hali sportowej. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Hala Sportowa nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 11. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia. Do obiektu Hali można wejść tylko wejściem głównym od ul. Wilczej.
 12. Umowna godzina wynajmu boisk hali sportowej wynosi 50 minut.
 13. Na arenie głównej Hali Sportowej mogą równocześnie ćwiczyć maksymalnie 3 grupy, w sali wielofunkcyjnej - max. 20 osób.
 14. Hala Sportowa została wyposażona w sprzęt posiadający odpowiednie certyfikaty, dopuszczające do użytkowania w obiektach sportowych.
 15. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Hali Sportowej "Tęcza" w Złotoryi.
 16. Regulamin wynajmowania pomieszczeń hali sportowej stanowi załącznik do Regulaminu Hali Sportowej przy SP nr 3 w Złotoryi.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin wynajmowania pomieszczeń Hali
Podmiot udostępniający informację:Hala Sportowa "Tęcza" w Złotoryi
Informację opublikował:Jacek Zańko
Data publikacji:07.11.2016 14:04
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Zańko
Informację aktualizował:Jacek Zańko
Data aktualizacji:07.11.2016 14:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 513