1. Korzystający z sali do aerobiku i gimnastyki jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Hali Sportowej i regulaminu wynajmu.
 2. Przed przystąpieniem do ćwiczeń zaleca się konsultację lekarską.
 3. Ćwiczący korzysta ze sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Każdy zna własne możliwości fizyczne i sam odpowiada za wykonywane ćwiczenia.
 5. Hala Sportowa nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu ćwiczącego powstały w wyniku: 
  - stanu zdrowia ćwiczącego, 
  - używania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, 
  - nie przestrzegania regulaminu oraz poleceń obsługi hali sportowej.
 6. Po zakończeniu zajęć należy odłożyć sprzęt i przybory na wyznaczone miejsce.
 7. Zabrania się: 
  - przebywania na sali pod nieobecność instruktora - nauczyciela, 
  - wykonywania ćwiczeń bez położonego ręcznika na materacach, 
  - ćwiczenia w obuwiu na materacach, 
  - powodowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu (nieład, hałas, rzucanie piłkami, itp.).
 8. Sprzęt grająco - nagłaśniający może obsługiwać tylko przeszkolony instruktor - nauczyciel.
 9. Przed wyjściem z Hali należy oddać kluczyk do szafki ubraniowej (szatni) i odebrać karnet lub pozostawiony dokument tożsamości.
 10. Regulamin siłowni jest integralną częścią regulaminu wynajmowania pomieszczeń hali sportowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin sali aerobiku i gimnastyki
Podmiot udostępniający informację:Hala Sportowa "Tęcza" w Złotoryi
Informację opublikował:Jacek Zańko
Data publikacji:07.11.2016 14:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jacek Zańko
Informację aktualizował:Jacek Zańko
Data aktualizacji:07.11.2016 14:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 219