ZAPYTANIE OFERTOWE

(zamówienie poniżej 30.000 euro netto, będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych (art. 4 pkt 8 Ustawy)

I.           Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna, 59-500 Złotoryja

             tel. 76 878-33-28,  fax. 76 878-33-28,  www.mbp.zlotoryja.pl;

           NIP 694-000-80-12, Regon 000-286-373

 II.         Przedmiot zamówienia:

DOSTAWA PRASY I CZASOPISM (BEZ DODATKÓW) DO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 2017 ROKU ZGODNIE Z WYKAZEM (Załącznik nr 1 Prenumerata czasopism podstawowych na rok 2017, Załącznik nr 2 Prenumerata czasopism ekologicznych na rok 2017).

III.        Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

  • uzupełnienie wykazu (załącznik nr 1)
  • uzupełnienie wykazu (załącznik nr 2) 

IV.      Ofertę należy:

a/ złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 18.11.2016 r. do godziny 15.00 (osobiście, pocztą elektroniczną, fax),

b/ w przypadku osobistego dostarczenia opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: DOSTAWA PRASY I CZASOPISM

V.        Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa prasy i czasopism (bez dodatków) do Miejskiej Biblioteki Publicznej w 2017 roku zgodnie z wykazem
Podmiot udostępniający informację:Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi
Informację opublikował:Aneta Wasilewska
Data publikacji:08.11.2016 12:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Wasilewska
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.11.2016 19:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 182