Uchwała Nr XL / 271 / 2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia  9 lutego 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego


        Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 82, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Zaciąga się długoterminowy kredyt w wysokości 3 200.000 zł. Spłata kredytu zostaje zaplanowana w latach 2007 - 2016.

§ 2.

Środki uzyskane z kredytu zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne.

§ 3.

1) Spłata kredytu nastąpi w ustalonych ratach i terminach z dochodów własnych.
2) Upoważnia się Burmistrza Miasta do prawnego zabezpieczenia kredytu w postaci weksla
    in blanco ustalając, że zobowiązanie z weksla zostanie pokryte z dochodów Miasta.
 
§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
 Rady Miejskiej
                                                                    Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XL / 271 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:14.02.2006 15:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:15.02.2006 07:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 63