Uchwała Nr XLI /273/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 lutego 2006r.

w sprawie  rozpoznania skargi odnośnie sposobu rozpatrzenia podań wnoszonych
w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego.

                 Na podstawie art. 229 pkt.3 k.p.a. oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Złotoryi postanawia przyjąć  stanowisko Komisji Rewizyjnej wyrażone w opinii  z dnia 10 stycznia 2006r. w brzmieniu:
"Komisja uznała, że skarga jest bezzasadna, a działanie urzędu było prawidłowe ponieważ:

  1. Pan Mieczysław Rygiel znalazł się na liście chętnych do zamiany mieszkania i nikt z Urzędu Miejskiego nie utrudniał mu dokonania zamiany lokalu, pod warunkiem  dokonania tego zgodnie z obowiązującym prawem - Uchwałą Rady Miejskiej  Nr IX/56/2003 z dnia 29 maja 2003r.
  2. Wskazane przez Pana Rygla lokale były pustostanami , a w myśl powyższej uchwały przysługują one mieszkańcom, którzy nie mają podpisanej umowy o najmie lokalu komunalnego i z tego powodu niemożliwe było przyznanie ich zainteresowanemu."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                        Przewodniczący
                                        Rady Miejskiej
                                             Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI / 273 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie rozpoznania skargi odnośnie sposobu rozpatrzenia podań wnoszonych w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:14.02.2006 15:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:15.02.2006 07:57
Liczba wyświetleń dokumentu: 71