Uchwała Nr XLI / 274 / 2006
Rady  Miejskiej  w  Złotoryi
z dnia 9 lutego 2006 r.

w sprawie  rozpoznania skargi ROD " Nad Zalewem" w Złotoryi w części dotyczącej upomnienia Burmistrza Miasta Złotoryja do umieszczania nazwy ROD " Nad Zalewem" na planach miasta Złotoryja.

        Na podstawie art. 241 k.p.a. oraz art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§ 1.

Rada Miejska w Złotoryi postanawia przyjąć stanowisko Komisji Rewizyjnej wyrażone
w opinii z dnia 10 stycznia 2006r. w brzmieniu:
"Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek użytkowników ROD o umieszczeniu właściwej nazwy ROD " Nad Zalewem" na planach miasta Złotoryja wystawionych w miejscach publicznych."

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                            Przewodniczący
                                    Rady  Miejskiej

                                          Wiesław  Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI / 274 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie rozpoznania skargi ROD "Nad Zalewem" w Złotoryi w części dotyczącej upomnienia Burmistrza Miasta Złot
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:14.02.2006 15:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:14.02.2006 15:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 78