UCHWAŁA NR 0007.XXIII.196.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 22 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy  Rady Miejskiej w Złotoryi na 2017 r.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 ./ i § 6 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2017  rok  stanowiący załącznik do  uchwały.
§ 2. Uchwała obowiązuje z dniem 1 stycznia 2017 r.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIII.196.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Złotoryi na 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:23.12.2016 11:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:23.12.2016 11:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 178