Uchwała Nr XLI / 275 / 2006
 
Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r.
w sprawie  odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego ROD "Nad Zalewem"
w Złotoryi.

        Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 oraz art. 18a ust.1 w związku z art. 101 ust.1
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001r. nr 142,poz. 1591
z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1.

Odmawia się uwzględnienia wezwania złożonego przez Rodzinne Ogrody Działkowe " Nad Zalewem" w Złotoryi  w dniu 23 grudnia  2005r. o usunięciu naruszenia interesu prawnego sformułowanego jako żądanie unieważnienia uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII / 175 / 2004 z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Złotoryi w części dotyczącej ROD " Nad Zalewem" w Złotoryi do czasu korekty planu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Złotoryi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                    Przewodniczący
                                    Rady Miejskiej

                                          Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI / 275 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006r. w sprawie odmowy usunięcia naruszenia interesu prawnego ROD " Nad Zalewem" w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:14.02.2006 15:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:14.02.2006 15:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 102