Uchwała Nr XLI / 279 / 2006
Rady  Miejskiej w Złotoryi
z dnia 9 lutego  2006 r.

w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje

§ 1.

1. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 20/2 i 19/5 położonym  w obrębie 7 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KDL 1/2  w obszarze 109 MNU nadaje się nazwę ulica Orzechowa
2. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 16 położonej w obrębie 7 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KD27 Z1/2 w obszarze 113 MNU nadaje się nazwę ulica Bukowa
3. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 92/18 położonej w obrębie 7 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KZ1/2 w obszarze P,S i P,S,U, Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego nadaje się nazwę ulica Strefowa
4. Drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 91/4 położonej w obrębie 7 miasta Złotoryja, którą zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczono symbolem KL 1/2 w obszarze P,S,U, Złotoryjskiej Strefy Intensywnego Rozwoju Gospodarczego nadaje się nazwę ulica Przemysłowa

§ 2 .

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryi .

§ 3 .

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
                                                                                     Przewodniczący
Rady Miejskiej

                                                                                      Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLI / 279 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:15.02.2006 08:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:15.02.2006 08:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 74