Uchwała Nr 0007.XXIII.197.2016
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2017.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U.  z 2016 r. poz. 446/  uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się do wiadomości plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2017, stanowiące załączniki do uchwały od nr 1 do nr 5.
§ 2.  Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIII.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Złotoryi na rok 2017.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:26.01.2017 10:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:26.01.2017 10:54
Liczba wyświetleń dokumentu: 158