wersja do wydruku Piotr Rewig 31.01.2017 11:47

Zarządzenie nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

Zarządzenie nr 0050.36.2017
Burmistrza Miasta Złotoryja 
z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
- sport dzieci i młodzieży, rekreacja,
- sport dzieci i młodzieży, rekreacja
– zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży
– wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień

 

Na podstawie art. 30 ust. 1  i 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz Zarządzenia nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

  • sport dzieci i młodzieży, rekreacja,
  • sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień,

w składzie:

  1. Włodzimierz Bajoński,
  2. Anna Ardelli,
  3. Paweł Kulig,
  4. Wioletta Łaskawiec – Wilk,
  5. Katarzyna Łukasiewicz.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się  pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotoryi merytorycznie odpowiedzialnym za poszczególne zadania.

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­

Gmina Miejska Złotoryja informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz.1817) nie zgłosiły swoich kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy w roku 2017 w celu opiniowania ofert dotyczących zadań:

  1. sport dzieci i młodzieży, rekreacja,
  2. sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.01.2017 11:47

Rejestr zmian dokumentu

pokaż