OGŁOSZENIE

W dniu 6 lutego 2017 roku Kaczawski Klub Siatkarski „REN-BUT” Złotoryja, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja, złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Siatkarska Złota Gwiazdka – Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.)

Uznając celowość realizacji w/w zadania zlecam jego wykonanie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie spełnia łącznie dwa podstawowe warunki: wysokość dofinansowania nie przekroczy kwoty 10.000 złotych i zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Przedłożona oferta zostanie zamieszczona na okres 7 dni tj. od dnia 13.02.2017 roku do dnia 20.02.2017 roku w:

  • Biuletynie Informacji Publicznej,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja,
  • na stronie internetowej Miasta Złotoryja www.zlotoryja.pl.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oferta na realizację zadania publicznego pn. "Siatkarska Złota Gwiazdka – Turniej Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży" - Kaczawski Klub Siatkarski "REN-BUT" Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:13.02.2017 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Łukasiewicz
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:13.02.2017 13:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 183