wersja do wydruku Piotr Rewig 13.02.2017 13:58

Zarządzenie nr 0050.51.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 13.02.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.36.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja, - sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień

Zarządzenie nr 0050.51.2017
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 13.02.2017 r.

zmieniające zarządzenie nr 0050.36.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
- sport dzieci i młodzieży, rekreacja,
- sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz.1817 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

§ 1.

Zmienia się zapis § 1 Zarządzenia nr 0050.36.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 30 stycznia 2017 r., który otrzymuje brzmienie:

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

  • sport dzieci i młodzieży, rekreacja,
  • sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień,

w składzie:

  1. Włodzimierz Bajoński,
  2. Anna Ardelli,
  3. Paweł Kulig,
  4. Magdalena Majewska,
  5. Katarzyna Łukasiewicz.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotoryi merytorycznie odpowiedzialnym za poszczególne zadania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.51.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 13.02.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 0050.36.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 - sport dzieci i młodzieży, rekreacja, - sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.02.2017 13:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż