wersja do wydruku Piotr Rewig 16.02.2017 13:34

Zarządzenie nr 0053.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2017
Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15 lutego 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

Na podstawie art. 30 ust. 1 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,) w związku z art. 5 ust. 4, art. 13 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w składzie:
 • Włodzimierz Bajoński – przewodniczący,
 • Anna Ardelli,
 • Magdalena Majewska,
 • Paweł Kulig,
 • Katarzyna Łukasiewicz,

rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie sport dzieci i młodzieży, rekreacja.

§ 2.

Przyznaje się następujące środki finansowe:

 1. Klub Żeglarski „Reda” im Obrońców Polskiego Wybrzeża w Złotoryi – „Szkoła Błękitnego Żeglowania 2017” – 17.000 zł
 2. Sportowa Akademia Taekwon-do – „Realizacja całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” – 16.000 zł
 3. Klub Sportowy AURUM KOBUD Złotoryja – „Popularyzacja lekkiej atletyki oraz gry w bilard i snookera, szkolenie młodzieży utalentowanej, przeprowadzenie szkoleń pn. „Lekkoatletyka i bilard, czyli gibkie damy i sprawni dżentelmeni…” – 5.500 zł
 4. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe – „Organizacja zajęć w zakresie nauki gry w tenisa ziemnego” – 15.500 zł
 5. Uczniowski Klub Sportowy „AUREUS” – „Upowszechnianie sportu, propagowanie zdrowego stylu życia, rekreacja dzieci i młodzieży” – 12.260 zł
 6. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM” – „Prowadzenie zajęć z akrobatyki sportowej” – 45.000 zł
 7. Uczniowski Klub Sportowy „Kosynier” – „ Wybierz zdrowie zamiast komputera” – 5.500 zł
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu Powszechnego – „Poznaj taniec ludowy – aktywne warsztaty artystyczne dla uczniów złotoryjskich szkół z artystami z Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny - 3.600 zł,
 9. Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking - „Aktywne warsztaty nordic walking dla dzieci ze złotoryjskich szkół – wychodzimy z sal gimnastycznych” – 3.300 zł
 10. Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „WILKOŁAK” – „Złotoryjska młodzież na start”- 15.000 zł
 11. Złotoryjski Klub sportowy „Górnik” Złotoryja – „Piłka nożna – GOL” – 61.000 zł
 12. Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD” – „Złotoryja tańczy” – 10.340 zł

§ 3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złotoryi.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadanie w Urzędzie Miejskim w Złotoryi.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0053.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.02.2017 13:34