wersja do wydruku Piotr Rewig 01.03.2017 14:28

Zarządzenie nr 0050.60.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017: - w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologii społecznej

Zarządzenie nr 0050.60.2017
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert
złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017:
- w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologii społecznej

- letni wypoczynek dzieci i młodzieży

- letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień

- w zakresie kultury, sztuki, tradycji narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki oraz inicjatyw promujących Złotoryję. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446), art. 15 ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d, ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017:

  • w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologii społecznej
  • letni wypoczynek dzieci i młodzieży
  • letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
  • w zakresie kultury, sztuki, tradycji narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki oraz inicjatyw promujących Złotoryję

w składzie:

  1. Włodzimierz Bajoński,
  2. Anna Ardelli,
  3. Paweł Kulig,
  4. Magdalena Majewska,
  5. Wioletta Łaskawiec-Wilk.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miejskiego w Złotoryi merytorycznie odpowiedzialnym za poszczególne zadania.

§ 3.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Złotoryja
Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.60.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017: - w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologii społecznej
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Magdalena Majewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.03.2017 14:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż