Uchwała nr 0007.XXVI.217.2017
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Złotoryi dotyczącego  rewitalizacji linii kolejowej relacji Jelenia Góra - Wleń - Lwówek Śląski – Złotoryja - Legnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016, poz. 446 z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się stanowisko Rady Miejskiej w Złotoryi w sprawie rewitalizacji linii kolejowej relacji Jelenia Góra-Wleń - Lwówek Śląski – Złotoryja - Legnica stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  
§ 2. Stanowisko należy przedstawić niezwłocznie Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa,  Sejmikowi  Województwa  Dolnośląskiego,  Zarządowi Województwa Dolnośląskiego oraz  Prezesowi PKP PLK S.A. 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 0007.XXVI.217.2017 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Złotoryi dotyczącego rewitalizacji linii kolejowej relacji Jelenia Góra - Wleń - Lwówek Śląski – Złotoryja - Legnica
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:31.03.2017 09:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:31.03.2017 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 178