Zarządzenie nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017

Zarządzenie nr 0050.102.2017
Burmistrza Miasta Złotoryja
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017


Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446), w związku z art. 5 ust. 4, art. 13 oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn.zm.) oraz Zarządzenia nr 0050.296.2016 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017,  
zarządza się, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z opinia Komisji Konkursowej w składzie:
1. Włodzimierz Bajoński,
2. Anna Ardelli,
3. Paweł Kulig,
4. Magdalena Majewska,
5. Wioletta Łaskawiec-Wilk,
Rozstrzyga się otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 w zakresie następujących zadań:
a) Zadanie nr 3 - w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania patologii społecznej
b) Zadanie nr 4 - letni wypoczynek dzieci i młodzieży
c) Zadanie nr 5 - letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień
d) Zadanie nr 6 - w zakresie kultury, sztuki, tradycji narodowych, regionalnych, lokalnych, turystyki oraz inicjatyw promujących Złotoryję

§ 2.

Przyznaje się następujące środki finansowe:
a) Zadanie nr  3:
- Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Relaks” w Złotoryi – Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej – 7.500 zł
- Stowarzyszenie „Nasze Rio” w Złotoryi - Profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej-Złotoryjskie Centrum Wolontariatu – 7.500 zł

b) Zadanie nr 4:
- Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum”– Akrobatyczny obóz sportowy w Świdnicy – 4.000 zł
- ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Złotoryja – Kolonia w Jarosławcu – 18.500 zł
- Kaczawski Klub Siatkarski „Ren-but” w Złotoryi – Obóz sportowo-rekreacyjny w Trzebieży – 16.500 zł
- Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja– Obóz sportowy w Barcelonie – 12.000 zł
- Klub Żeglarski „Reda” im. Obrońców Polskiego Wybrzeża w Złotoryi – Obóz żeglarski Mazury – 4.500 zł
- Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe – Obóz tenisowy w Pobierowie – 4.500 zł

c). Zadanie nr 5:
- Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „Aurum” – Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką – 13.000 zł
- ZHP Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Złotoryja - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – „Stanica Nieobozowej Akcji Letniej” – 18.100 zł
- Caritas Diecezji Legnickiej - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – Kolonia letnia w Stegnie – 15.500 zł
- Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – półkolonia tenisowa – 2.900 zł
- Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień – półkolonia – 10.500 zł

d). Zadanie nr 6:
- Polskie Bractwo Kopaczy Złota - Zawody w Płukaniu Złota – 5.500 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Złotoryi – II Ogólnopolskie Płukanie Złota Diabetyków – 1.500 zł

§ 3.

Treść niniejszego zarządzenia publikuje się poprzez jego zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzedu Miejskiego w Złotoryi.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się osobom merytorycznie odpowiedzialnym za powyższe zadania w Urzędzie Miejskim w Złotoryi

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Złotoryja

Robert Pawłowski

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.102.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Informację wytworzył:Magdalena Majewska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.03.2017 11:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż