Uchwała Nr XLII / 284 / 2006
Rady  Miejskiej w Złotoryi
z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich"
w Legnicy


Na podstawie art. 67 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1.

Przyjmuje się Statut Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Legnicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.
 
§ 3 .

Traci moc uchwała Nr XLI/276/2006 r. Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Legnicy.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                  Przewodniczący
                                         Rady  Miejskiej

 
                                                                                                 Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLII / 284 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 marca 2006r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Legnicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:14.03.2006 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:14.03.2006 11:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 69