Uchwała Nr XLII / 285 / 2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie wnoszenia udziałów członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego "UNIA GMIN ŚLĄSKICH" w Legnicy


Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

Rada Miejska w Złotoryi wyraża zgodę na coroczne wnoszenie udziałów na rzecz Związku Międzygminnego w wysokości określonej w § 18 pkt. 1 Statutu Związku Międzygminnego "UNIA GMIN ŚLĄSKICH" w Legnicy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                   Rady Miejskiej

                                                                                                Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLII / 285 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie wnoszenia udziałów członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego "UNIA GMIN ŚLĄSKICH" w Legnicy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:14.03.2006 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:14.03.2006 11:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 77