Uchwała Nr  XLII  / 286 / 2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Złotoryja do reprezentowania gminy w Związku Międzygminnym "Unia Gmin Śląskich" w Legnicy


           Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i § 7 pkt. 1 Statutu Związku Gmin stanowiącym załącznik do uchwały Nr  XLII/ 284 /2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 
2  marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Unia Gmin Śląskich" w Legnicy uchwala się, co następuje:


§ 1

Do reprezentowania Gminy Miejskiej Złotoryja w Związku Międzygminnym "Unia Gmin Śląskich" w Legnicy wyznacza się następujące osoby:
- Pan Ireneusz Żurawski - Burmistrz Miasta Złotoryja
- Pan Andrzej Ostrowski - Zastępca Burmistrza Miasta Złotoryja

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                  Przewodniczący
                                                                                                  Rady Miejskiej


                                                                                                Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLII / 286 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Złotoryja do reprezentowania gminy w Związku Międzygminnym
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Złotoryja Plac Orląt Lwowskich 1
Informację opublikował:Wiesława Lis
Data publikacji:14.03.2006 11:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:14.03.2006 11:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 70