wersja do wydruku Piotr Rewig 29.05.2017 12:34

Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

SPRAWOZDANIE

z wykonania „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 5 a ust. 1
 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w związku z uchwałą
nr 0007.XII.98.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, w załączeniu przedstawia się sprawozdanie z w/w programu.

Sposób oceny realizacji programu:

 1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

 2. Liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,

 3. Liczba zawartych umów na realizację zadnia publicznego,

 4. Liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez miasto z przyczyn zależnych od organizacji,

 5. Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych,

 6. Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,

 7. Liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje,

 8. Liczba projektów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Złotoryi.

Ad. 1.  Gmina Miejska Złotoryja ogłosiła 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016:

Zarządzenie nr 0050.274.2015  Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 03.12.2015 r.
Zarządzenie nr 0050.289.2015  Burmistrza Miasta Złotoryja z dnia 28.12.2015 r.

Ad. 2. Liczba złożonych ofert: 34  szt. w tym liczba organizacji 22 szt. (w tym dwie oferty złożone po terminie składania ofert)

Ad. 3. Liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego: 30 szt. w ramach otwartych konkursów ofert.

Ad. 4. Liczba  umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane przez miasto z przyczyn zależnych od organizatora – 1 szt.

Ad. 5.  Beneficjenci zrealizowanych zadań publicznych:

 1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Złotoryja, ul. Sienkiewicza 4, 59-500 Złotoryja,

 2. Kaczawski Klub Siatkarski „REN BUT”, ul. Stroma 2, 59-500 Złotoryja,

 3. Stowarzyszenie „Złota Cooltura”, ul. Słowackiego 6f/5, 59-500 Złotoryja,

 4. Fundacja Archeologiczna ARCHEO - Radziechów 44, 59-516 Zagrodno,

 5. Polskie Bractwo Kopaczy Złota, pl. Reymonta 6a, 59-500 Złotoryja,

 6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków koło w Złotoryi, pl. Lotników Polskich 3a/1, 59-500 Złotoryja,

 7. Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Relaks”, pl. Lotników Polskich 3a, 59-500 Złotoryja,

 8. Stowarzyszenie „Nasze RIO”, ul. Hoża 4, 59-500 Złotoryja,

 9. Złotoryjskie Towarzystwo Akrobatyczne „AURUM”, ul. Kasztanowa 22, 59-500 Złotoryja,

 10. Złotoryjski Klub Sportowy „Górnik” Złotoryja, ul. Sportowa 7, 59-500 Złotoryja,

 11. Klub Żeglarski „REDA” – ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja,

 12. Złotoryjskie Towarzystwo Tenisowe, ul. Marii Konopnickiej 22A, 59-500 Złotoryja,

 13. Caritas Diecezji Legnickiej, ul. Stefana Okrzei 22, 59-220 Legnica,

 14. Klub Sportowy „Aurum Kobud” Złotoryja, ul. Legnicka 17, 59-500 Złotoryja,

 15. Uczniowski Klub Sportowy „RIO TEAM”, ul. Wielkopolska 5, 59-500 Złotoryja,

 16. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu Powszechnego, ul. Bohaterów Monte Cassino 13, 59-500 Złotoryja,

 17. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „OLDBOYS GÓRNIK ZŁOTORYJA”, ul. Chojnowska 8, 59-500 Złotoryja,

 18. Uczniowski Klub Sportowy „KOSYNIER” przy Gimnazjum w Złotoryi, ul. Wilcza 41, 59-500 Złotoryja,

 19. Stowarzyszenie Sportowego Wyciskania Sztangi Leżąc „WILKOŁAK”, ul. Basztowa 36/11, 59-500 Złotoryja,

 20. Fundacja Rozwoju Człowieka „TROOD” , ul. Gwarków 21, 59-500 Złotoryja.

Nie przyznano środków finansowych:

 1. Stowarzyszenie CANDEO, ul. Słowackiego 6e/9, 59-500 Złotoryja – „Letni wypoczynek dzieci i młodzieży Harcerska Baza Obozowa w Niesulicach nad Jeziorem Niesłysz”

 2. Stowarzyszenie CANDEO, ul. Słowackiego 6e/9, 59-500 Złotoryja – „Wypoczynek leni połączonyz profilaktyką uzależnień w Niesulicach nad Jeziorem Niesłysz”

 3. Klub Żeglarski „Reda”, ul. Garbarska 2, 59-500 Złotoryja, - „Obóz żeglarski Mazury KNAGA 2016”

Rozwiązano umowę:

 1. Stowarzyszenie „Złota Cooltura”, ul. Słowackiego 6f/5, 59-500 Złotoryja – „Festyn Rodzinny MOTOSZOŁ”

1 szt. umowy nie została podpisana – Klub Piłki Halowej „LIDER” w Złotoryi – „Zajęcia w zakresie gry w piłkę nożną dzieci i młodzieży” – stowarzyszenie zrezygnowało z podpisania umowy.

Ad. 6.

Wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach w otwartych konkursach ofert:

Zadanie nr  1 – sport dzieci i młodzieży, rekreacja – zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży – wypoczynek połączony z profilaktyką uzależnień – 10.000 zł, zwrot dotacji w wysokości – 0,33 zł

Zadanie nr 2 – profilaktyka i przeciwdziałanie patologii społecznej – 15.000 zł

Zadanie nr 3 – letni wypoczynek dzieci i młodzieży – 60.000 zł

Zadanie nr 4 – letni wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień -  63.000 zł

Zadanie nr 5 – kultura, sztuka, tradycje narodowe, regionalne, lokalne, turystyka oraz inicjatywy promujące Złotoryję – 7.000 zł, Rozwiązano umowę – dotacja w wysokości 600 zł – postępowanie w toku

Zadanie nr 6 – sport dzieci i młodzieży, rekreacja – 180.000 zł, zwrot dotacji w wysokości 115,50 zł

Ad. 7. W całym konkursie ofert, brak ofert wspólnie złożonych przez organizacje.

Ad.  8. Liczba projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Miejską w Złotoryi1 szt. (nawiązujących do Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego)

 1. Uchwała nr 0007.XII.98.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
  rok 2016 r.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z wykonania "Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Złotoryja z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"
Podmiot udostępniający informację:Gmina Miejska Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Informację wytworzył:Katarzyna Łukasiewicz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.05.2017 12:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż