UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.233.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 30 maja 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja

Na podstawie art. 229 pkt 3 k.p.a., art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446) oraz § 6 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik  nr 6 do Statutu Miasta Złotoryja, po rozpatrzeniu skargi XXXXXXXX  – Rada Miejska w Złotoryi uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się bezzasadność skargi złożonej przez XXXXXXXXX na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja w  zakresie  przewlekłego prowadzenia sprawy przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dot. przyznania  świadczenia na dzieci 500+.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Złotoryi do zawiadomienia strony skarżącej o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Działając w oparciu o Uchwałę Nr 0007.XXVII.226.2017  Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 kwietnia 2017 r.. w sprawie zlecenia rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja oraz  na podstawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej  do kontroli dokumentów- Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 5 i 8 maja br. zapoznała się z zebraną dokumentacją i wyjaśnieniami  złożonymi przez Dyrektora i Kierownika Sekcji Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi i stwierdziła, co następuje:
1. Skarga dotyczy przewlekłego postępowania wynikającego z konieczności przestrzegania przez urzędników obowiązującego prawa i procedur /mąż pracował za granicą/.
2. Omyłkowe podanie w piśmie do XXXXXXX imienia i nazwiska  nie jej dziecka Komisja uznała za błąd komputerowy, nie mający dalszych konsekwencji.
3. Skarżącej się  przyznano już częściową wypłatę  świadczenia wychowawczego za okres 1.03.2017 do 30.09.2017 r.W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Złotoryi uznała zarzuty  postawione Burmistrzowi Miasta  Złotoryja za bezzasadne.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXVIII.233.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Złotoryja
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:31.05.2017 10:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:31.05.2017 10:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 126