UCHWAŁA NR 0007.XXIX.236.2017
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446/   i art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm./ oraz § 57 i 58 Regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok udziela się Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium z tego tytułu.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ewa Miara

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UCHWAŁA NR 0007.XXIX.236.2017 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium za rok budżetowy 2016.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:03.07.2017 11:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:03.07.2017 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 120