Uchwała Nr VI / 32 / 03
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 25 lutego 2003 r.

w sprawie określenia sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez szkoły podstawowe i gimnazja.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) i art. 18  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1024 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 5 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi, Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotoryi, Gimnazjum nr 1 w Złotoryi i Gimnazjum nr 2 w Złotoryi, prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Wiesław  Woźniak

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr VI / 32 / 03 w sprawie określenia sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez szkoły podstawowe i gimnazja
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:18.07.2003 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Wiesława Lis
Data aktualizacji:18.07.2003 09:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 75