Uchwała Nr XLIV/293/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 18 kwietnia 2006r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 45 ust.1 pkt.2 lit.a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91,poz. 408 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VII/40/2003 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 marca 2003r. w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi wprowadza się zmianę w § 1 polegającą na wprowadzeniu do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej Pana Wojciecha Zimnego w miejsce zwolnionego przez Wojewodę Dolnośląskiego z dniem 15 marca 2006r. Pana Jerzego Moskota .

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLIV/293/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 18 kwietnia 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyłonienia przedstawiciela do Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.05.2006 11:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.05.2006 11:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 72