Uchwała Nr XLV/294/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2005 dla Burmistrza Miasta Złotoryi.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm) i art. 199 ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ) oraz § 57 i § 58 Regulaminu Rady Miejskiej w Złotoryi stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Miasta Złotoryi uchwala się, co następuje:


§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 rok udziela się Burmistrzowi Miasta Złotoryja absolutorium z tego tytułu.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV/294/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2005 dla Burmistrza Miasta Złotoryi.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.05.2006 11:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.05.2006 11:46
Liczba wyświetleń dokumentu: 66