Uchwała Nr XLV/298/2006
Rady Miejskiej w Złotoryi
z dnia 27 kwietnia 2006r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o w Złotoryi.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm) uchwala się, co następuje:


§ 1.

W Uchwale Nr XLIII/288/2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 marca 2006r. zmieniającej uchwałę Nr XXXVI / 240/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 września 2005r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o w Złotoryi § 4 otrzymuje brzmienie:
„ §.4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotoryja.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Wiesław Woźniak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr XLV / 298 / 2006 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pożyczki dla Funduszu Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o w Złotory
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Złotoryi Pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja
Informację opublikował:Piotr Rewig
Data publikacji:08.05.2006 12:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Piotr Rewig
Data aktualizacji:08.05.2006 12:08
Liczba wyświetleń dokumentu: 68