Interpelacje złożone na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 lutego 2017 r.

Radny Adam Bartnicki  zgłosił następujące sprawy:
1. Na terenie miasta odbywają się duże inwestycje drogowe co powoduje zmiany organizacji ruchu i zastosowanie objazdów. Sprawdziłem osobiście stan ulic na których odbywają się objazdy a mianowicie ul. Stromej i Hożej. Stan nawierzchni tych ulic jest już bardzo zły, zwłaszcza ul. Stromej gdzie powyrywana kostka stanowi zagrożenie dla jadących samochodów. Stąd moje pytanie:  czy można zaprosić na sesję Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei i otrzymać informację na temat terminu zakończenia inwestycji.
Odpowiedź: Oficjalny termin zakończenia prac - 31.05.2017r. Jest to termin ujęty w aneksie do umowy zawartej z Wykonawcą.

2.  Na ul. Górniczej, wyjeżdżając z Osiedla Nad Zalewem  ustawić lustro w kierunku ul. Wojska Polskiego.
Odpowiedź: Lustro zostanie zamontowane, czekamy na zamówienie.


Radny Leszek Antonowicz poruszył sprawę motocyklistów jeżdżących koło basenu na ul. Karola Miarki w kierunku parku. Teren jest zniszczony, rozjeżdżony, mieszkańcy zdenerwowani.  Dlatego proszę  aby Policja zwróciła na to baczniejszą uwagę.
Odpowiedź: zwrócimy się do Policji z prośbą o zajęcie się tą sprawą


Radny Józef Banaszek zapytał:
1. Czy prawdą jest, że w tym roku nie będzie zakupu kamer dla miasta. Usłyszałem taką wiadomość na Komisji, że przyjęty program nie będzie realizowany?
Odpowiedź: W budżecie miasta na rok 2017 przewidziane są środki na zakup kamer do monitoringu miejskiego.

2. Straż Pożarna zgłaszała potrzebę posiadania pomp szlamowych - czy nie łatwiej byłoby  zrobić taki zakup w ramach inwestycji na oczyszczalni.
Odpowiedź: Spółka jest już w posiadaniu motopompy na oczyszczalni miejskiej, która wystarcza jej potrzebom. Nie jest planowany zakup pomp szlamowych.
    

Radny Waldemar Wilczyński zgłosił następujące wnioski i zapytania :
1. Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 28.2017 z dnia 18 stycznia 2017r. - w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w wysokości łącznej 11.619,78 zł ( w tym czynsz 11.430,94 zł i odsetki 188,84 zł) - pytanie moje brzmi - komu i z jakiego powodu należności te zostały umorzone ?
Odpowiedź: Zarządzeniem nr 0050.28.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja umorzono zaległości czynszowe (11.430,94 zł) oraz odsetki od zaległości czynszowych (188,84 zł) panu X - byłemu najemcy: lokalu mieszkalnego przy ul. Xi (z którego został eksmitowany 8 lutego 2008 r.) oraz lokalu socjalnego przy X. Ustalono, że pan X jest osobą samotną. Korzystał z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi. Ze względu na ciężki stan zdrowia uniemożliwiający samodzielne funkcjonowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierował pana X w 2014 r. do Domu Pomocy Społecznej, gdzie przebywa do dnia dzisiejszego. W kwietniu 2014 r. pan X zrzekł się rzeczy pozostawionych w lokalu. Rzeczy w w/w lokalu socjalnego zostały wyrzucone, nie przedstawiały żadnej wartości. Lokal socjalny został przejęty przez Gminę w maju 2014 r. Pan X otrzymuje rentę z ZUS, jednak jest ona przeznaczana na pokrycie kosztów pobytu w DPS.
         
2. Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 29.2017 z dnia 18 stycznia 2017r. - w sprawie umorzenia zaległości czynszowych za najem lokalu mieszkalnego w wysokości łącznej 8.051,44 zł ( w tym czynsz 7.953,70 zł i odsetki 97,74 zł) - pytanie moje brzmi - komu i z jakiego powodu należności te zostały umorzone?
Odpowiedź: Zarządzeniem nr 0050.29.2017 Burmistrza Miasta Złotoryja umorzono zaległości czynszowe (7.953,70 zł) oraz odsetki od zaległości czynszowych (97,74 zł) panu X - byłemu najemcy: lokalu mieszkalnego przy ul. X (z którego został eksmitowany 24 lutego 2009 r.) oraz lokalu socjalnego przy ul. X. Ustalono, że pan X jest osobą samotną. Korzystał z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi. Ze względu na ciężki stan zdrowia uniemożliwiający samodzielne funkcjonowanie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej skierował pana X w 2014 r. do Domu Pomocy Społecznej, gdzie przebywa do dnia dzisiejszego. W kwietniu 2014 r. pan X zrzekł się rzeczy pozostawionych w lokalu. Rzeczy w w/w lokalu socjalnego zostały wyrzucone, nie przedstawiały żadnej wartości. Lokal socjalny został przejęty przez Gminę w maju 2014 r. Pan X otrzymuje rentę z ZUS, jednak jest ona przeznaczana na pokrycie kosztów pobytu w DPS.
         
3. Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 148.2013 z dnia 21 sierpnia 2013r. - w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego oraz opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe - Wojewoda Dolnośląski wezwał Burmistrza Miasta do niezwłocznego dostosowania zarządzenia do stanu zgodnego z obowiązującym prawem - czy zarządzenie zostało już zmienione i czy ewentualnie, niesłusznie pobrane opłaty zostaną zwrócone mieszkańcom miasta ?
Odpowiedź: Zarządzenie zmieniające Zarządzenie nr 0050.148.2013 Burmistrza Miasta Złotoryja w sprawie opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego oraz opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe zostało już wstępnie przygotowane. Po dokładnej analizie zostanie podpisane i opublikowane w marcu 2017 r. Opłaty pobrane zgodnie z obowiązującym zarządzeniem nie będą zwracane.

4. Bardzo proszę o przedstawienie nam wykazu wszystkich podmiotów (wraz z należnościami) zwolnionych z  podatków i opłat lokalnych za 2016 r. (takich jak podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych).
Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia zostanie przedstawiony do końca maja br.
         
5. Umowa nr 341/2015 z dnia 01.12.2015r. - na usługi prawne, podpisana z Kancelarią Radcy Prawnego Barbarą Szynkowską na kwotę - 110 000,00 zł - czy  umowa dotyczy usług świadczonych dla urzędu wraz z reprezentowaniem Miasta w przegranych przez nas procesach sądowych ? Czy usług prawnych  dla obsługi urzędu i dlaczego jest tak wysoka ta kwota ?
Odpowiedź: z umową o świadczenie pomocy prawnej można się zapoznać pod adresem: http://zlotoryja.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5228&idmp=50&r=r 
     
6. W związku  z pojawiającymi się informacjami, iż Urząd Miejski przygotowuje się do sprzedaży nieruchomości przy ul. Basztowej 4 - wnioskuję aby tę nieruchomość pozostawić w zasobach miasta z przygotowaniem i przeznaczeniem jej na zabudowę mieszkalną w ramach budownictwa komunalnego lub społecznego - jest to jedna z niewielu działek, jaką posiadamy w centrum miasta.
Odpowiedź: Nieruchomość przy ul. Basztowej 4 została przeznaczona do sprzedaży. Działka ma powierzchnię 272 m2. Potencjalny budynek wygeneruje więc niewielką ilość mieszkań. Gmina posiada teren w centrum miasta, który przeznaczyła już na wybudowanie lokali mieszkalnych w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Klasztornej 10.


 - w ramach zadań bieżących:
1. Wnioskuję aby znaki drogowe i tablice informacyjne, które likwidowane są na terenach chodników miejskich, demontowane był w całości. W rzeczywistości wygląda to tak, że obcinane są kilka centymetrów nad  nawierzchnią chodników, co powoduje duże zagrożenie dla  osób poruszających się po chodnikach. Przykładem tego jest nieszczęśliwy wypadek, jakiemu uległa jedna z mieszkanek naszego miasta na chodniku przy ul. Mickiewicza, zahaczając o taki, wystający odcinek rury.
Odpowiedź: Rura przy ul. Mickiewicza została usunięta.
         
2. Ponawiam wniosek aby wykonać przejście dla pieszych przy ul. Stromej - na wysokości pierwszego obiektu byłych ZZO - uczęszcza tamtędy bardzo duża ilość ludzi w kierunku do pralni, Ren-But, Vitbisu, kopalni złota - wszyscy przechodzą przez jezdnię co stanowi duże zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu,
Odpowiedź: Oznakowanie poziome P-10 przy ul. Stromej, zostanie wykonane w II kwartale br.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacje złożone w dniu 23 lutego 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.09.2017 09:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.09.2017 09:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 125