Odpowiedzi na interpelacje, złożone podczas Sesji Rady Miejskiej w Złotoryi w dniu 30 marca 2017 r.

Radny Józef Banaszek:
1. W Rynku Dolnym na chodniku (na wysokości dawnej "Modnej Pani") stoi mnóstwo słupków ze znakami drogowymi tak, że nie można przejechać wózkiem. Dotyczy to także innych miejsc w mieście. Trzeba to sprawdzić i znaki poprzenosić.
Odpowiedź: Przeanalizujemy sprawę.

2. Na ul. Krzywoustego nastąpiła potężna wycinka drzew, mieszkańcy pytają kto to robi i dlaczego?
Odpowiedź: Dnia 13.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne ws. Wycinki drzew bez wymaganego zezwolenia. Ustalono, że działki, na których dokonano wycinki są w użytkowaniu wieczystym AUTO SALON DEJON & DĄBROWSKI Sp. z o. o. Podczas dokonanych dnia 07.04.2017r. oględzin, w których brał udział przedstawiciel strony, ustalono, że wycięte zostały tylko drzewa, które w myśl art. 83f ust. 1 pkt 3 lit. a i b są zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia. Postępowanie zostało umorzone jako bezprzedmiotowe. Sprawa zostanie przekazana do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu ze względu na to, że wycinka miała miejsce w trakcie trwania okresu ochronnego ptaków lęgowych.


Radny Adam Bartnicki:
1. Mieszkańcy miasta pytają kto wyraził zgodę na organizowanie imprezy biegowej w środku miasta w godzinach szczytu. Na dodatek był to piątek i zdezorganizowało to  ruch w mieście. Czy na przyszłość bierze się pod uwagę alternatywne inne miejsca na tego typu imprezę.
Odpowiedź: Organizator Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej, uzyskując decyzję Starosty Powiatu Złotoryjskiego, wyrażającą zgodę na przeprowadzenie zawodów na terenie miasta, został zobowiązany do powiadomienia mieszkańców o utrudnieniach oraz terminie i godzinach imprezy. Pragnę podkreślić, ze decyzję wydał Starosta Powiatu Złotoryjskiego, a organizator wbrew wcześniejszym zapewnieniom, nie przesunął na późniejsze godziny zawodów., o czym nie poinformowął Urzędu Miejskiego.


Radny Waldemar Wilczyński przekazał na piśmie Burmistrzowi Miasta następujące sprawy:
1. Wyremontować tablicę informacyjną "szlaku Św. Jadwigi" przy  klasztorze franciszkanów (tablica w bardzo złym stanie technicznym - wybita częściowo pleksa, nieczytelny opis, zardzewiałe elementy stalowe - widoczny tam jest herb miasta) - TMZZ, Miasto Złotoryja,
Odpowiedź: Tablica należy do Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej. Zwróciliśmy się do zarządu TMZZ i przekazaliśmy uwagę pana Radnego Waldemara Wilczyńskiego.

2. Wyremontować dojście oraz schody na targowisko miejskie przy ulicy Staromiejskiej - nawierzchnia częściowa gruntowa, częściowo betonowa w bardzo złym stanie technicznym, schody liczne ubytki płytek oraz betonu w bardzo złym stanie technicznym,
Odpowiedź: Schody zostaną wyremontowane w tym roku.

3. Uporządkować betonowe klomby zieleni przy ul. Staromiejskiej - są zanieczyszczone oraz zarośnięte,
Odpowiedź: Murek i rabatki znajdujące się na nim zostaną uporządkowane.

4. Zwracam się w wnioskiem o wycinkę drzewa - dębu na nieruchomości działka nr 90, obręb 3 przy ul. Gen.Wł.Sikorskiego, której właścicielem jest Gmina Miejska Złotoryja. Następnie zgłosił wniosek aby na Komisji Gospodarczej zająć się nowym Regulaminem Cmentarza Komunalnego. Nowy regulamin wprowadza drastyczną podwyżkę cen.
Odpowiedź: Użytkownik wieczysty ww. działki dostał zezwolenie na usunięcie drzewa. Drzewo zostało już usuniete.  Zmianę cennika opłat za korzystanie z cmentarza wymógł na nas Wojewoda Dolnośląski. Według przeprowadzonej przez nas symulacji, ogólna kwota przychodów z tytułu opłat za pochówki i dochówki spadnie nawet o 40%, tym samym nasi mieszkańcy zapłacą w sumie mniej niż do tej pory,  więc nie można mówić o „drastycznej podwyżce cen”. W kilku pozycjach jest podwyżka cen, ale w zdecydowanej większości przypadków mieszkańcy nie będą ponosić opłat, które do tej pory obowiązywały. Obecnie nie będzie juz dopłat przy dochówkach do istniejących juz grobów, co też powinno zachęcić ludzi do tworzenia grobów rodzinnych, co również pozwoli na dłuższe korzystanie z isniejacego cmentarza. Nie będzie też opłat za ponowienie grobów murowanych przeznaczonych do pochówku wiecej niz jednej osoby oraz grobów urnowych.   


Radny Władysław Grocki:
1. Zapytał o hasło "Galiński" - informacje w internecie są różne na ten temat.
Odpowiedź: Sprawa była już wielokrotnie omawiana i opisywana, przedstawię jednak najważniejsze jej aspekty jeszcze raz:
Ktoś, kto nie wykonał zadania w terminie, warunki umowy zinterpretował po swojemu i w dodatku w znacznej części wykonał swoją pracę niechlujnie – ma teraz pretensję o to, że mając go serdecznie dość i na odczepnego, nie wypłacono mu całej kwoty, na którą opiewała umowa, tylko walczy się o prawa, prawa mieszkańców przed sądem.
Bezsprzeczne jest, że umowa nie została wykonana w terminie. Potwierdzają to fakty i  dokumenty. Dzisiaj posługując się proceduralnymi sztuczkami próbuje się udowodnić przed sądem, że miasto powinno odebrać pracę, gdy nie była ukończona, a pracownicy Urzędu Miejskiego powinni zamknąć oczy i podpisać polecenie przelewu.
Bezsprzeczne jest, że wbrew umowie zostały wymienione, często dobre, drewniane parapety, na paździerzowe. I nie ma tu znaczenia, czy drewno to paździerz. Ważne jest, że wykonawca nie miał prawa tknąć tych parapetów bez wyraźnej zgody, a takiej nigdy nie otrzymał.
Bezsprzeczne jest, że w wielu lokalach okna zostały wstawione niechlujnie: nie trzymają pionu, parapety są krzywe albo nie wystają poza ścianę, ościeża nie są właściwie obrobione.
Bezsprzeczne jest również, że kary zawarte w umowie były drakońskie, ale taką umowę, bez żadnego przymusu wykonawca podpisał.
Bezsprzeczne jest wreszcie, że z niezrozumiałych powodów, nie naliczono wykonawcy kary za niewłaściwe wykonanie umowy.
Skąd więc problem? Niestety na przełomie 2010/11 roku po stronie naszego Miasta zostały popełnione błędy natury formalnej, które dzisiaj są wykorzystywane przez powoda na jego korzyść.
Nie chcę komentować wyroku sądu pierwszej instancji, ale trudno nie odnieść wrażenia, że przez sześć lat procesu pani sędzia pogubiła się. Ilość informacji, którymi była bombardowana, manipulowanie faktami, presja jaka była wywierana, również przez media i wielka determinacja strony powodowej spowodowały, że istota rzeczy umknęła sądowi z pola widzenia. Została wypaczona. 
Powód zangażował do tej sprawy różne instytucje: prokuraturę, policję, media… Porusza przy tej okazji całe spektrum problemów zupełnie nie związanych przedmiotem sprawy, której dochodzi w sądzie: strefa płatnego parkowania, budowa basenu, budowa stadionu, zakup przez spółkę miejską podnośnika… Trudno za każdym razem dementować i ustosunkowywać się do mnie lub bardziej bezsensownych ataków. Tym bardziej, że często operuje na granicy faktów i mitów, prawdy i kłamstwa.
Wyrok pierwszej instancji sądu jest nieprawomocny. Obecnie została złożona przez nasze Miasto apelacja do sądu drugiej instancji, dlatego prosiłbym o wstrzymanie się ze wszelkimi ocenami w tej sprawie do zapadnięcia ostatecznego wyroku.

2. Teren nad zalewem, wykończenie dróżek jest popękane i ostre, może być niebezpieczne dla dzieci,
Odpowiedź: Obecnie terenem tym zawiaduje Hala Tęcza. Są prowadzone prace w celu przygotowania całego terenu do sezonu letniego. Naprawiane są również pomosty.

3. Na Górce Mieszczańskiej tablica o zabytku przyrody jest zniszczona.
Odpowiedź: Tablica zostanie naprawiona do końca maja.


Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Miara - zgłosiła potrzebę zwiększenia w mieście liczby koszy na śmieci.
Odpowiedź: Do końca maja zostaną zakupione nowe i zamontowane na terenie miasta (ok. 30 szt.).


Radna Irena Mundyk wystąpiła z propozycją  postawienia na ul. Basztowej ławek. Ponadto poinformowała, że na Kom. Gospodarczej poruszyła sprawę ilości koszy na śmieci w mieście.
Odpowiedź: Ławki na ul. Basztowej zostały zamontowane w ramach rewitalizacji w 2009 r. Jednak po licznych prośbach mieszkańców skarżących się na zakłócanie ciszy nocnej - ławki zostały zdemontowane. Pozostały jedynie ławki na wysokości restauracji Wzorcowa. W związku z wdrożeniem w okresie wiosenno-letnim monitoringu nocnego, zasięgniemy opinii wspólnot mieszkaniowych na ul. Basztowej w tej kwestii.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacje złożone w dniu 30 marca 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.09.2017 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.09.2017 09:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 127