Odpowiedzi na interpelacje złożone podczas Sesji Rady Miejskiej w Złotoryi w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Radny Adam Bartnicki – zgłosił  w imieniu mieszkańców ul. Grunwaldzkiej potrzebę wybudowania chodnika. Osobiście  sprawdziłem w terenie i proponuję aby uzupełnić przy ul. Grunwaldzkiej pobocza – powiedział.
Odpowiedź: We wrześniu 2016 roku powstał i został opublikowany „Wstępny harmonogram przedsięwzięć z zakresu infrastruktury miejskiej w latach 2017-2030”. Jest w nim ujęta budowa chodnika przy ul. Grunwaldzkiej w roku 2019 przy współudziale finansowym DSDiK w wysokości 50%. Należy mieć nadzieję, że DSDiK do tego czasu nie znajdzie argumentów przeciwko budowie chodnika.
Na spotkaniu w DSDiK ustalono, że w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich pobocza zostaną ścięte i wyrównane. DSDiK przygotowuje się również do wybudowania 2 przejść dla pieszych. 28 kwietnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Grunwaldzkiej i najważniejsze poczynione ustalenia to: wyrównanie poboczy, ograniczenie prędkości do 40 km/h, wytyczeni przejść dla pieszych oraz montaż luster przy niektórych wyjazdach z posesji.

Radny Franciszek Słaby  zgłosił następujące sprawy:
1. Brak ścieżek rowerowych w mieście.
Odpowiedź: Obecna sieć dróg, a przede wszystkim ukształtowanie terenu sprawiają, że budowa ścieżek rowerowych na terenie Złotoryi jest zadaniem bardzo trudnym i bardzo kosztownym. W planach jest budowa ścieżki rowerowej i zejścia z os. Nad Zalewem nad zalew. Długość ścieżki wyniesie około 1 km.

2. Doposażyć w urządzenia  zabawowe  plac zabaw na ul. Kościuszki.
Odpowiedź: W ramach wygospodarowania wolnych środków, plac zabaw przy ul. Maluchów zostania doposażony w nowe urządzenia zabawowe w drugiej połowie roku. Przedtem będziemy chcieli spytać mieszkańców, jakich urządzeń oczekują w tym miejscu i w jakim kierunku powinna zmierzać rozbudowa tego placu zabaw. Docelowo chcielibyśmy aby na terenie miasta był jeden duży, bardzo dobrze wyposażony plac zabaw oraz 2-3 trochę mniejsze place, natomiast pozostałe place zabaw byłyby wyposażone w minimalną liczbę urządzeń.


Radna Agnieszka Zawiślak  zgłosiła na piśmie do protokołu następujące  sprawy:
1.Ponawiam wniosek o pomalowanie tablic informacyjnych przy wjazdach do miasta. Tablice informujące o wjeździe do Złotoryi powinny być estetyczne i czyste, natomiast są na nich napisy, plamy, które źle świadczą o utrzymaniu czystości w naszym mieście.
Odpowiedź: Do końca maja „witacze” będą w miarę możliwości odnowione. Niestety ich stan ze względu na wiek, nie jest najlepszy i należy się zastanowić, w miarę możliwości finansowych nad ich zastąpieniem nowymi konstrukcjami.

2. Klatki schodowe  przy ulicach: Basztowa 2,22, Rynek 11,12, Solna 4,6,7,8, Mickiewicza 3,13, 26, 28 oraz Piłsudskiego 3,5,8,9, 10 są w bardzo złym stanie. Proszę o ustalenie czy gmina jest jedynym właścicielem tych kamienic i podjęcie działań zmierzających do odnowienia klatek schodowych.
Odpowiedź: Wszystkie budynki pod wskazanymi adresami są własnością Wspólnot Mieszkaniowych i to do nich należy planowanie remontów.

3. Z uwagi na zbliżający się sezon letni, proszę o wymianę narożników na plastikowym pomoście na kąpielisku Nad Zalewem.  Narożniki są uszkodzone, a ich ostre krawędzie mogą spowodować realne zagrożenie dla osób korzystających z kąpieliska.
Odpowiedź: Krawędzie są sukcesywnie wygładzane. Odstąpiliśmy od zakupu narożników, ponieważ zbyt łatwo ulegają uszkodzeniu.

4. Ponownie proszę o doposażenie placu zabaw przy ul. Łąkowej. Na ul. Łąkowej mieszka duża liczba dzieci, najbliższe place zabaw znajdują się w centrum miasta i są znacznie oddalone od ul. Łąkowej.
Odpowiedź: Na placu zabaw znajdują się obecnie 3 urządzenia i wydaje się, że jest to liczba wystarczająca. Postaramy się wyrównać boisko. Co do dalszego zagospodarowania terenu, zasięgniemy opinii mieszkańców.

5. Proszę o rozważenie postawienia wiaty na przystanku znajdującym się przy ul. Górniczej w Złotoryi. Osoby dojeżdżające  do pracy mokną oczekując na autobus, usiłują schronić się przed deszczem pod zadaszeniem kwiaciarni znajdującej się po drugiej stronie ulicy oraz w klatkach schodowych przy ul. Kaczawskiej.
Odpowiedź: Z uwagi na małą szerokość chodnika nie ma możliwości zamontowania wiaty bezpośrednio w tym miejscu. Teren wokół chodnika również nie należy do Gminy. Spróbujemy poprosić Spółdzielnię Mieszkaniową aby zezwoliła nam na posadowienie wiaty na jej terenie – skarpa, przy wjeździe od ul. Górniczej.

6. Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie na 2018 r. na postawienie co najmniej jednej lampy oświetleniowej przy ul. Śląskiej oraz utwardzenie tej drogi żwirem.
Odpowiedź: Zadanie zostanie ujęte w planie budżetu na 2018 rok.

7. Nawiązując do Komisji Gospodarczej, która odbyła się w styczniu tego roku, proszę o przedstawienie radnym koncepcji i planów zagospodarowania terenu oraz budowy basenu  miejskiego przy ul. Legnickiej w Złotoryi.
Odpowiedź: Nie ma koncepcji budowy basenu przy ul. Legnickiej. 

8. Plac zabaw znajdujący się przy ul. Maluchów w Złotoryi jest największym placem zabaw w mieście. Jego lokalizacja pozwala na  korzystanie z niego większości mieszkańców naszego miasta. Duży, zielony teren pozwala na rozbudowę, doposażenie placu tak, aby stał się atrakcją i miejscem wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Konieczne jest wyrównanie powierzchni na której rośnie trawa oraz naprawa schodów. Proszę o zabezpieczenie środków w budżecie na 2018 r. na powyższy cel.
Odpowiedź: Obecnie przygotowywana jest koncepcja stworzenia centralnego placu zabaw przy ul. Kościuszki wraz z zagospodarowaniem całego terenu wokół.


Radna Irena Mundyk  zgłosiła, że na placu zabaw koło Policji przywieziony został piasek, zrzucony  i nie  rozplantowany.
Odpowiedź: Piasek został rozplantowany.


Radny Józef Banaszek
1. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o budowę obwodnicy proszę o informację czy terminy zostały przesunięte ?
Odpowiedź: Wg Informacji uzyskanych z DSDiK termin został przesunięty (ze względu na liczbę zapytań) do 30.05.2017r.

2. W mieście w wielu miejscach sypie się kostka, chyba czas żeby to naprawić.
Odpowiedź: Uszkodzenia na bieżąco są usuwane.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Interpelacje złożone w dniu 27 kwietnia 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.09.2017 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.09.2017 10:59
Liczba wyświetleń dokumentu: 149