Odpowiedzi na interpelacje złożone podczas Sesji Rady Miejskiej w Złotoryi w dniu 29 czerwca 2017 r.

Radny Józef Banaszek zgłosił  potrzebę naprawienia rozsypujących się schodków przy budynku  Hoża 3.
Odpowiedź:  Schody zostaną naprawione do 14 lipca 2017 r.


Radny Dariusz Dobosz poruszył następujące sprawy:
1. Konieczność pomalowania progów zwalniających na ul. Leszczyńskiej /wieczorem są niewidoczne/.
Odpowiedź:  W miesiącu sierpniu progi zostaną oznaczone.

2. Zamontowania na ul. Leszczyńskiej koszy na śmieci, bo na całej długości ulicy nie ma żadnego.
Odpowiedź: W bieżącym roku brak jest wolnych środków na zakup koszy. Zakup koszy zostanie ujęty w budżecie na przyszły rok.
  
  
Radny Franciszek Słaby przekazał wnioski i zapytania od członków  Rady Seniorów, a mianowicie:
1. Kto wydaje zezwolenia na postawienie  stoisk /budek/ handlowych w Rynku?
Odpowiedź:  Burmistrz - po wcześniejszym uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zgłoszeniu w Starostwie Powiatowym w Złotoryi. 

2. Na ul. Rynek 16 jest bałagan na zapleczu budynku, wieczorami schodzi się młodzież, jest bardzo głośno.
Odpowiedź:  Zwrócimy się do Straży Miejskiej i Policji o wzmożenie interwencji.

3. Garaże przy Oczku mają bardzo zniszczone ściany, popisane - jest to bardzo nieestetyczne.
Odpowiedź: Garaże stanowią własność prywatną. Straż Miejska skontaktowała się z właścicielami, aby ci zlikwidowali wulgarne napisy.

4. Zgłoszono konieczność remontu pomieszczeń wydzierżawianych dla organizacji i stowarzyszeń oraz brak miejsc parkingowych na ul. Lotników.
Odpowiedź: Potrzebę remontu lokali użytkowych przy pl. Lotników Polskich 3a wynajmowanych przez Stowarzyszenia zgłaszają Gminie bezpośrednio najemcy. Do tej pory mieliśmy tylko dwa zgłoszenia. W 2016 r. potrzebę wymiany stolarki okiennej zgłosiło Stowarzyszenie Klub Abstynenta RELAKS  i po uznaniu przez komisję z Rejonowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Złotoryi zasadności jej wymiany lokal ten został wpisany na listę stolarki do wymiany. Podobnie w marcu 2017 r. potrzebę wymiany drzwi wejściowych oraz okien zgłosiło Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Lokal ten również został wpisany na listę oczekujących na wymianę stolarki.  W związku z pilnymi potrzebami związanymi z koniecznością wykonywania remontów w mieszkaniach komunalnych (wymiana stolarki, zmiana systemu ogrzewania, wykonywanie wentylacji, osuszanie ścian itp.) nie ma możliwości wykonywania remontów w lokalach użytkowych (w których najemcy przebywają do kilku godzin tygodniowo) poza kolejnością. Jednocześnie warto zaznaczyć, że najemcy korzystają z preferencyjnych stawek czynszu, co stanowi wymierną pomoc miasta dla tych organizacji i stowarzyszeń.

5. Na ul. Górniczej brak jest przejść dla pieszych, na całej długości ulicy do sklepu.
Odpowiedź: Istniejąca organizacja ruchu została wprowadzona na etapie remontu  ul. Górniczej. W obrębie parkingów i łuku drogi nie ma możliwości wykonania przejść dla pieszych.

6. Panie, które chodzą z kijkami zgłaszają  potrzebę zrobienia przejścia z ulicy Lubelskiej do ul. Wojska Polskiego /obok domków przy ul. Tuwima/.
Odpowiedź: W chwili obecnej nie przewidujemy wykonania dodatkowego przejścia dla pieszych między ul. W. Polskiego i ul. Tuwima. Należy korzystać już z istniejących przejść.


Radny Bogdan Łoś zgłosił następujące sprawy:
1.  Uporządkować teren przy bloku socjalnym na ul. Łąkowej/ wykosić trawę, uporządkować podwórko od strony wejścia do budynku/.
Odpowiedź: Przekażemy aby teren został uporządkowany i wykoszony.

2. Na ul. 3-go Maja  wymienić 2 zdezelowane ławki, zamontować kosze na śmieci, uporządkować teren ulicy /tam gdzie są domki prywatne jest czysto, teren miejskiego  chodnika jest brudny/.
Odpowiedź:  Ławki zostały zgłoszone do naprawy. Na zakup koszy jest brak środków. Zakup koszy zostanie ujęty w budżecie na przyszły rok

3. Wykosić trawę na skwerku na ul. Garbarskiej oraz w parku przy ul. Dworcowej.
Odpowiedź: Trawa została wykoszona.
  
  
Radny Stanisław Pazera zgłosił następujące sprawy:
1. Starsze osoby proszą o ustawienia ławeczki przy drodze na cmentarz.
Odpowiedź: Wystąpimy z pismem do Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi,  z prośbą o udostępnienie terenu na montaż ławki.

2. Na ul. Słowackiego 6 zapadł się chodnik.
Odpowiedź: Awaria została usunięta.
3
. Na ul. Wojska Polskiego płyty chodnikowe rozebrane po wymianie sieci wod.-kan. zostały ułożone bardzo niechlujnie. W tym miejscu były wzory z płytek dwu kolorowych, zostały odtworzone byle jak.
Odpowiedź: Chodnik jest własnością DSDiK i przed rozpoczęciem prac odtworzeniowych była przeprowadzona rozmowa z zarządcą drogi w kwestii wzorów na chodniku. Odtworzenie wzorów nie było wymagane. Chodnik jest ułożony poprawnie zgodnie ze sztuką budowlaną. 
  
  
Radny Władysław Grocki zgłosił potrzebę:
1. Zasypania dziur w jezdni ul. Wilczej jeszcze przed remontem, bo jest tam bardzo niebezpiecznie.
Odpowiedź: Chcemy remont przeprowadzić jak najszybciej, dlatego naprawy cząstkowe byłyby zbędnym angażowaniem sił i środków.

2. Proszę o wyjaśnienie mi, dlaczego dopiero teraz uzyskano zezwolenie na korzystanie z zaplecza  Orlika na ul. Lubelskiej?
Odpowiedź: W bieżącym roku dopiero oddano do użytku instalację wodnokanalizacyjną przy ul. Lubelskiej, co było warunkiem koniecznym aby można było dokonać ostatecznego odbioru budynku przy zespole boisk.

3. Co oznacza zmiana pozwolenia na budowę i modernizację  boiska miejskiego?
Odpowiedź: W czasie każdej budowy występują sytuacje, gdy należy korygować istniejący projekt do warunków zastanych w terenie. W tym przypadku najprawdopodobniej chodziło o budowę studni, z której będzie zasilany system nawadniający płytę główną boiska.

4. Co to jest za firma "RITEX" ?
Odpowiedź: Firma Ritex zajmuje się nowoczesną logistyką, między innymi produkuje drony. W 2016 roku w naszym Urzędzie odebrała zezwolenie na działalność w LSSE w podstrefie w Legnickim Polu, dlatego utrzymujemy z tym przedsiębiorstwem kontakty. W przyszłym roku szkolnym chcemy, żeby inżynierowie tej firmy spotkali się z uczniami naszych szkół i przedstawili nowoczesne rozwiązania techniczne.

5. Obraz naszego RPK przedstawia się źle.  Pracownicy mówią o złym stanie sprzętu transportowego, że nie mają czym pracować.
Odpowiedź: Sprzęt nie jest najnowszy, ale nie można mówić, że nie ma czym pracować. Posiada aktualne przeglądy i atesty. Sprzęt transportowy jest w stanie dobrym. Ewentualne awarie i naprawy wykonywane są na bieżąco. W najbliższym czasie zostanie zakupiona zamiatarka mająca na celu usprawnienie pracy Oddziału TE. Dodatkowo pojazdy sukcesywnie wymieniane będą na nowe (zakup dwóch pojazdów do 3,5 Mg).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Interpelacje złożone w dniu 29 czerwca 2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Pl. Orlat Lwowskich 1
Informację opublikował:Paweł Kochanowski
Data publikacji:28.09.2017 11:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Informację aktualizował:Paweł Kochanowski
Data aktualizacji:28.09.2017 11:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 130